50 Câu hỏi và đáp án đề thi Trắc nghiệm môn TT HCM

Cấu 651. Chiến tranh có thể kéo dài 5 nắm, 10 nắm, 20 năm hoặc lấu hơn nữa… song, nhấn dấn Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quí hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhấn dấn ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Hồ Chí Minh nói câu đó ở trong văn kiện nào?

a. Lời kêu gọi, ngày 19-12-1946
b. Lời kêu gọi, ngày 17-7-1966 (Đ)
c. Thư chúc Tết, năm 1968
d. Di chúc, năm 1969

Cấu 652. Bài viết “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dấn tộc” của Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lấn thữ bao nhiêu cách mạng Tháng Mười Nga?

a. 35
c. 45
b. 40
d. 50

Cấu 653. Bài viết “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dấn tộc” của Hồ Chí Minh được đắng lấn đấu trên tờ báo nào?

a. Pravda (Sự thật)
b. Quân đội nhân dấn
c. Hà Nội mới
d. Nhấn dấn (Đ)

Cấu 654. Bài viết “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dấn tộc” của Hồ Chí Minh đắng trên báo Nhấn dấn ra ngày tháng năm nào?

a. 1-11-1962
b. 1-11-1965
c. 1-11-1967 (Đ)
d. 1-11-1968

Cấu 655. Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào lúc nào?

a. 9 giờ 45 phút ngày 2-9-1969
b. 9 giờ 47phút ngày 2-9-1969 (Đ)
c. 9 giờ 45 phút ngày 3-9-1969
d. 9 giờ 47 phút ngày 3-9-1969

Cấu 656. “Đảng ta là một Đẳng cấm quyên. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cấn kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đấy tớ thật trung thành của nhân dan . Câu nói trên của Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người?

a. Đạo đức cách mạng
b. Đường cách mệnh
c. Bắn Di chúc (Đ)
d. Sửa đổi lối làm việc

Cấu 657. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta, của dấn ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cấn phải giữ gìn sư đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình”. Hồ Chí Minh nói câu đó ở văn kiện nào?

a. Đạo đức cách mạng
b. Sửa đổi lối làm việc
c. Thường thức chính trị
d. Bắn Di chúc (Đ)

Cấu 658. Bài thơ: “Năm qua thắng lợi vẻ vang. Năm nay tiên tuyến chắc căng thắng to. Vi độc lập, vì tự do. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguy nhào. Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào! Bắc Nam sum hợp, xuân nào vui hơn”. Bài thơ chúc Tết này, Hồ Chí Minh viết vào năm nào?

a. 1966
b. 1967
c. 1968
d. 1969 (Đ)

Cấu 659. “Dấn tộc ta, nhấn dấn ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dấn tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dấn tộc ta, nhấn dấn ta và non sông đất nước ta”. Nhận định trên ở trong văn kiện nào?

a. Lời kêu gọi của BCH Trung ương Đảng lao động Việt Nam ngày 3-9-1969
b. Điếu văn của BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam 9-9-1969 (Đ)
c. Bắn thông các đặc biệt ngày 4-9-1969
d. Xã luận báo Nhấn dấn ngày 9-9-1969

Cấu 660. Lê truy điệu Hồ Chủ tịch được tổ chức với những nghi thức trọng thế nhất tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào thời gian nào?

a. 6-9-1969
b. 7-9-1969
c. 8-9-1969
d. 9-9-1969 (Đ)

Cấu 661. Ủy ban trung ương Mặt trận dấn tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Ủy ban liên minh các lực lượng dấn tộc, dấn chủ và hoà binh Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lấm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hội đồng cố vấn Chính phủ đã tổ chức lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch ở căn cứ địa kháng chiến vào thời gian nào?

a. Ngày 8-9-1969
b. Ngày 9-9-1969
c. Ngày 10-9-1969
d. Ngày 12-9-1969

Cấu 662. “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dấn ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dấn chủ và giàu mạnh, và góp phấn xứng đang vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh ở trong Văn kiện nào?

Bài hay:  Những quan điểm chung của Hồ Chí Minh về văn hoá

a. Đạo đức cách mạng
b. Báo cáo Chính trị tại Đại hội lấn thứ hai của Đảng
c. Lời kêu gọi ngày 17-7-1966
d. Di chúc (Đ)

Cấu 663. Ai là người vẽ chấn dung và nặn tượng Hồ Chí Minh khi Người ngồi làm việc tại Bắc bộ phủ?

a. TÔ Ngọc Vân
b. Nguyên Đỗ Cung
c. Nguyễn Thị Kim
d. Cả 3 người trên (Đ)

Cấu 664. Các họa sĨ Tô Ngọc Vấn, Nguyên Đỗ Cung, Nguyễn Thị Kim vẽ chấn dung và nặn tượng Hồ Chí Minh khi người làm việc ở đâu?

a. Bắc Bó
b. Tấn Trào
c. Vạn Phúc
d. Bắc Bộ phủ (Đ)

Cấu 665. Khi giáo dục “Tư cách người công an cách mạng” Hồ Chí Minh nêu lên mấy điêu?

a. Ba
b. Bốn
c. Nắm
d. Sấu (Đ)

Cấu 666. Những câu nói sau đấy, câu nào là của Hồ Chí Minh:

a. “Muốn được dấn yêu, muốn được lòng dấn, trước hết phải yêu dấn, phải đặt quyền lợi của dấn trên hết thây, phải có một tinh thần chí công vô tư”.
b. ”Chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dấn chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dấn không hưởng hạnh phúc tư do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gi”.
c. “Chính phủ nhấn dấn bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dấn lên trên hết thây. Việc gì có lợi cho dấn thì làm. Việc gì có hại cho dấn thì phải tránh”.
d. Tất cả các câu nói trên (Đ)

Cấu 667. Hồ Chí Minh căn dặn: “Làm việc phải có công tấm, công đức. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài nắng, làm được việc. Chớ vì bà con bấu bạn, mà kéo vào chức nọ, chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tại hơn mình. Phải trung thành với Chính phủ, với đồng bào. Chớ lên mặt quan cách “. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh

a. Bài nói chuyện với cán bộ tinh Thanh Hóa
b. Tác phẩm “Đời sống mới ”
c. Thư gửi các đồng chí Bắc bộ
d. Sưa đối lối làm việc

Cấu 668. “Phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mia mai, chua cay, đấm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh chi cho chúng ta biết điều gi:

a. Cách thức tự phê bình và phê bình
b. Mục đích tự phê bình và phê bình
c. Điều kiện để đoàn kết và thống nhất
d. Tất cả các điều trên (Đ)

Cấu 669. Hồ Chí Minh khẳng định: “Một Đắng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đẳng hông. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điếm của mình, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đẳng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chấn chính”. Điều khẳng định trên được Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

a. Đời sống mới
b. Sửa đổi lối làm việc (Đ)
c. Thư gửi các đồng chí Bắc bộ
d. Thư gửi các đồng chí tinh nhà
Cấu 670. Hồ Chí Minh đã dùng bút danh gì để viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”?

a. Tấn Sinh
b. c,b
c. X.Y.Z (Đ)
d. T.Lan

Cấu 671. “Đạo đức, ngày trước thì chi trung với vua, hiếu với cha me. Ngày nay, thời đại mới đạo đức cũng phải mới. Phải trung với nước, phải hiếu với dấn, với đồng bào”. Cấu đó Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

a. Lời căn dặn cán bộ tuyên truyền
b. Bài nói tại trường cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh (Đ)
c. Bài phát biểu tại cuộc hợp đầu tiên của Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc
d. Lời khuyên anh em viên chức

Cấu 672. “Nền tảng của vấn đề dấn tộc là vấn đề nông dấn, vì nông dấn là tối đại đa số trong dấn tộc. Muốn kháng chiến hoàn toàn thắng lợi, thì phải thiết thực nấng cao quyền lợi kinh tế và chính trị của nông dấn, phải chia ruộng đất cho nông dấn”. Hồ Chí Minh nói điều đó nhằm thực hiện chủ trương nào?

Bài hay:  Phần 5 câu 201 – 250 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

a. Đẩy mạnh kháng chiến chống thực dấn Phấp
b. Tiến hành cải cách ruộng đất
c. Thủ tiêu chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến
d. Tất cả các chủ trương trên (Đ)

Cấu 673. “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đêu hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đắng cấn phải chắm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hổng” vữa “chuyên” “. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào:

a. Đường cách mạng (1927)
b. Tuyên ngôn độc lập (1945)
c. Di chúc (1969) (Đ)
d. Lời khai mạc Đại hội Đảng lấn thứ III (1960)

Cấu 674. “Bồi đường thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cấn thiết”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào

a. Bản án chủ nghĩa thực dấn Phấp (1925)
b. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lấn thứ hai (1951)
c. Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lấn thư 2 (1958)
d. Di chúc (1969) (Đ)

Cấu 675. “Tự do cho đồng bảo tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh được ghi lại trong tác phẩm nào?

a. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch
b. Tuyên ngôn độc lập
c. Đời sống mới
d. Phát biểu với kiều bào ở Pháp (Đ)

Cấu 676. “Cô ở ngoài này học tập một thời gian rồi về tiếp tục kháng chiến với bà con. Người cách mạng phải học suốt đời, học lý luận, học quấn chủng, học thực tế. Người không học thì như đi ban đêm không có đến, không có gậy, dê vấp tế, có phải thế không?”. Đấy là lời Bác Hồ căn dặn ai?

a. Nguyễn Thị Chiên
b. Nguyễn Thị Thập (Đ)
c. Nguyễn Thị Định
d. Tạ Thị Kiều

Cấu 677: Chọn phương án trả lời đúng nhất

a. Chủ nghĩa Mác – Lênin là nên tăng tư tưởng, kim chi nam cho hành động của Đảng ta.
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nên tăng tư tưởng, kim chi nam cho hành động của Đảng ta.
c. Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nên tăng tư tưởng và kim chi nam cho hành động của Đảng ta. (Đ)

Cấu 678: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gi?

a. Tinh thần hiếu học. (Đ)
b. Quản lý xã hội bắng đạo đức.
c. Sư tu dưỡng đạo đức cá nhân.

Cấu 679: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gi?

a. Đức hy sinh.
b. Lòng cao thượng.
c. Lòng nhân ái cao cả. (Đ)

Cấu 680: Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?

a. Lòng thương người
b. Tinh thẩn từ bi, bác ái
c. Tinh thần cữu khổ, cứu nạn
d. Cả a, b, c. (Đ)

Cấu 681: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Tam dấn của Tôn Trung Sơn là gi?

a. Chống phong kiến.
b. Đấu tranh vì tự do, dấn chủ. (Đ)
c. Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta.

Cấu 682: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gi?

a. Bản chất cách mạng
b. Bản chất khoa học
c. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để (Đ)
d. Phương pháp làm việc biện chứng

Cấu 683: Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác – Lênin nghĩa là gi?

a. Học thuộc các luận điểm lý luận.
b. Đế sống với nhau có tình, có nghĩa. (Đ)
c. Để chứng tỏ trình độ lý luận.

Cấu 684: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn?

a. 3
b. 4
c. 5 (Đ)
d. 6

Cấu 685: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.

a. Từ năm 1890 đến năm 1911: Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến với chủ nghĩa Mác – Lênin.
b. Từ năm 1911 – 1920: Thời kỳ hình thành tư tướng yêu nước, chí hướng cứu nước.
c. Từ năm 1921 – 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản tư tướng về con đường cách mạng Việt Nam. (Đ)

Bài hay:  Tổng hợp các câu hỏi hay thi trắc nghiệm TT HCM kèm đáp án

Câu 686: Chọn cụm tư đúng điền vào dấu… Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc của V.I. Lênin.

a. Tác phẩm “Làm gì”.
b. Sơ thảo lấn thứ nhất Luận cương về các vấn đề dấn tộc.
c. Sơ thảo lấn thứ nhất Luận cương về các vấn đề dấn tộc và vấn đề thuộc địa. (Đ)

Cấu 687: Hồ Chí Minh được UNESCO ra Nghị quyết công nhận là anh hùng giải phóng dấn tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào?

a. 1969
b. 1975
c. 1987
d. 1990 (Đ)

Cấu 688: Hồ Chí Minh nói câu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” vào thời gian nào?

a. 1945
b. 1954
c. 1960
d. 1966 (Đ)

Cấu 689: Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dấn tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?

a. Cách mạng tư sản.
b. Cách mạng vô sản. (Đ)
c. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Cấu 690: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.

a. Cách mạng giải phóng dấn tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc.
b. Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
c. Cách mạng giải phóng dấn tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. (Đ)

Cấu 691: Chọn cụm tư đúng điền vào chỗ trống: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy… mà tư giải phóng cho ta”.

a. dựa vào sự giúp đỡ quốc tế
b. dựa vào sự đoàn kết toàn dấn
c. dưới sự lãnh đạo của Đảng (Đ)
d. đem sức ta

Cấu 692: Chọn cụm tư đúng điền vào chỗ trống: “Việt Nam muốn làm bạn với …, không gấy thù oán với một ai”.

a. Các nước xã hội chủ nghĩa.
b. Các dấn tộc thuộc địa, bị áp bức.
c. Mọi nước dấn chủ. (Đ)

Cấu 693: Chọn cụm tư đúng điền vào chỗ trống: “Toàn thể dấn tộc Việt Nam quyết đem …. .. để giữ vững quyền tư do, độc lập ấy”.

a. Toàn bộ sức lực.
b. Tất cả tinh thần và lực lượng.
c. Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. (Đ)

Cấu 694: Luận điểm của Hồ Chí Minh: “Muốn người ta giúp cho thi trước hết mình phải tư giúp lấy mình đã”được trích từ tác phẩm nào?

a. Bản ăn chế độ thực dấn Pháp.
b. Đường cách mệnh. (Đ)
c. Chánh cương vắn tắt của Đảng.
d. Tuyên ngôn độc lập.

Cấu 695: Truyền thống quý báu nhất của dấn tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gi?

a. Lòng nhân ái
b. Chủ nghĩa yêu nước. (Đ)
c. Tinh thần hiếu học
d. Cấn cù lao động.

Cấu 696: Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đấy để chi chủ nghĩa tư bản?

a. Con bạch tuộc.
b. Con chim đại bàng. (Đ)
c. Con đia hai vòi.

Cấu 697: Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam do yếu tố nào quy định?

a. Đo ý muốn của Đảng Cộng sản.
b. Đo số lượng giai cấp công nhân. (Đ)
c. Đo đặc tính của giai cấp công nhấn.

Cấu 698: Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng ớ đấu dễ hơn?

a. các nước chấu Âu.
b. các nước chấu Á, phương Đông.
c. các nước tư bản phát triển nhất. (Đ)

Cấu 699: Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của chủ nghĩa xã hội là gi?

a. Khoa học – kỹ thuật phát triển.
b. Cơ cấu công – nông nghiệp hợp lý.
c. Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất. (Đ)

tt hcm

Cấu 700: Theo Hồ Chí Minh, muốn cho chủ nghĩa xã hội được thực hiện cấn có những yếu tố nào?

a. Đất kỹ nghệ
b. Nông nghiệp.
c. Tất cả mọi người được phát triển hết khả nắng của mình. (Đ)
d. Cả a, b, c.

Đánh giá