Bộ câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ( TTHCM )

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TTHCM

Dưới đây là bộ câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết cho mỗi câu hỏi môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( TTHCM), bộ câu hỏi được biên soạn cẩn thận bao quát toàn bộ nội dung môn học, được sử dụng trong giảng dạy và kiểm tra, thi kết thúc môn học.

Ngoài các câu hỏi tự luận, chúng tôi cũng xin được gửi tới các bạn bộ ngân hàng câu thỏi thi trắc nghiệm TT HCM, mời các bạn xem tại đây.

Các bạn bấm vào câu hỏi (màu xanh) để xem đáp án cụ thể.

Bài hay:  Vì sao khi xây dựng những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới, Hồ Chí Minh thường sử dụng những khái niệm đạo đức của Nho giáo?

 

 

Bộ câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ( TTHCM )
3.3 (66.67%) 3 votes