Bộ sưu tập các câu hỏi trắc nghiệm môn TT HCM cùng đáp án

Cấu 601. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu chuyển đến ở và làm việc tại làng Vạn Phúc, Hà Đông từ khi nào?

a. Ngày 6/1/1946
b. Ngày 3/12/1946 (Đ)
c. Ngày 22/12/1946
d. Ngày 10/9/1947

Cấu 602. Ngày 24/12/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp ai để thoả thuận những điều kiện hợp tác giữa Việt Minh và Việt Nam Quốc dấn Đẳng?

a. Nguyễn Hải Thẩn
b. Vũ Hồng Khanh
c. Tiêu Vắn
d. Hai người a và b (Đ)

Cấu 603. Ngày 5/1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự lễ mít tinh của hơn hai vạn đồng bào Hà Nội ủng hộ cuộc bấu cử Quốc hội. Cuộc mít tinh đó diễn ra ở đâu?

a. Khu Việt Nam học xã (Đ)
b. Quảng trường Ba Đình
c. Nhà hát lớn
d. Sân ga Hăng Có

Cấu 604. Ngày 28/1/1946, Hồ Chí Minh viết một bài đắng bấo Cưu quốc, có đoạn viết: “Tôi phải nói thật: những sự thành công là nhờ các đồng chí cố gắng. Những khuyết điểm kế trên là lỗi tại tôi. Người đời không phải thanh thẩn, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chi sợ không biết kiên quyết sưa nó đi”. Bài báo đó có tên là gi?

a. Lời cảm ơn đồng bào
b. Tư phê bình (Đ)
c. Lời khuyên anh em viên chức
d. Lời căn dặn cán bộ tuyên truyền

Cấu 605. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khới đấu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Đấy là đoạn trích trong thư Bác Hồ gửi cho thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết năm nào?

a. 1945
b. 1946 (Đ)
c. 1950
d. Cả ba đêu sai

Cấu 606. “Làm việc nước bấy giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên ba ”. Bác Hồ viết câu đó trong văn kiện nào?

a. Lời kêu gọi quốc dấn đi bỏ phiếu
b. Lời cảm ơn – ngày 2/1/1946
c. Lời phát biểu trong buổi lễ ra mắt Ứng cử viên tổ chức tại Việt Nam học xã (Đ)
d. Đạo đức cách mạng

Cấu 607. HNhững người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nên độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cấu hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành cậu: vì lợi nước quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng”. Hồ Chí Minh viết câu đó lúc nào?

a. Ngày 5-1-1946 (Đ)
b. Ngày 5-1-1947
c. Ngày 5-1-1948
d. Ngày 5-l-1950

Cấu 608. Ngày 6/1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bấu đại biểu Quốc hội khoá I tại địa điểm bỏ phiếu nào?

a. Phố Lò Đúc
b. Phố Hăng Gai
c. Phố Hàng Trống
d. Phố Hăng Vôi (Đ)

Cấu 609. Ngày 16/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo luận với ai về những vấn đề chính để đi tới Hiệp định Sơ bộ 6-3, đồng thời thoả thuận dùng chữ “Chính phủ tự quyết” thay cho chữ “tư do của Chính phủ” trong văn bản của Hiệp định?

a. J .Xanhtơni (Đ)
b. L.Capuýt
c. Raun Xalắng
d. DaAcgiặnglieur

Cấu 610. Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường đi thắm nước Pháp thời gian nào?

a. 3/1946
b. 5/1946 (Đ)
c. 9/1946
d.10/1946

Cấu 611. Trên đường tới Phấp, tháng 6 năm 1946, Hồ Chí Minh dưng chấn ở đâu?

a. Ấn Độ
b. Ai Cập
c. Angiêri
d. Cả 3 nước trên (Đ)

Cấu 612. “Trung, Nam, Bắc đều là đất nước Việt Nam. Chúng ta đều chung một tổ tiên dòng họ, đều là ruột thịt anh em Không ai có thể chia rẽ con một nhà, không ai có thể chia rẽ nước Pháp, thì cũng không ai có thể chia rẽ Việt Nam ta”. Đoạn văn trên được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh :

a. Trả lời phỏng vấn của các nhà báo Việt Nam, Pháp, Trung Hoa.
b. Lời tuyên bố với quốc dấn sau khi đi Phấp vê.
c. Thư gửi đồng bảo toàn quốc. (Đ)
d. Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp.

Bài hay:  Phần 18 trong bộ câu hỏi trắc nghiệm TT HCM

Cấu 613. “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Điêu khẳng định trên đấy được trích từ lời tuyên bố với quốc dấn ngay sau khi Hồ Chí Minh đi Phấp vê. Đó là ngày nào:

a. 14/9/1946
b. 15/10/1946
c. 23/10/1946 (Đ)
d. 19/12/1946

Cấu 614. “Không chúng ta thấ hi sinh tất cả, chữ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” Lời khẳng định đanh thép này được trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó được viết vào thời gian nào?

a. 5/11/1946
b. 19/12/1946 (Đ)
c. 23/10/1946 (Đ)
d. 22/12/1946

Cấu 615. Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” tại:

a. Phố Hăng Ngang, Hà Nội
b. Phủ Chủ tịch, Hà Nội
c. Lăng Vạn Phúc, Hà Đông (Đ)
d. Tấn Trào, Tuyên Quang

Cấu 616. “Dù phải gian lao kháng chiến nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dấn tộc ta”. Cấu trên đấy được trích từ đâu?

a. Lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ
b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Đ)
c. Chị thị “kháng chiến kiến quốc” của Trung ương Đảng
d. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh

Cấu 617. Trong Quốc lệnh được Hồ Chí Minh công bố, qui định 10 điểm thưởng và 10 điểm phạt và nêu rõ: “Trong một nước thường phạt phải nghiêm minh thì nhấn dấn mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”. Quốc lệnh đó được công bố lúc nào?

a. Ngày 19/5/1941
b. Ngày 13/8/1945
c. Ngày 26/1/947 (Đ)
d. Ngày 3/2/1960

Cấu 618. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương năm nào?

a. 1947
b. 1948
c. 1949
d. 1950

Cấu 619: Nhân dịp tết Trung thu, chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thiếu niên nhi đồng, mở đầu bức thư Người viết:
“Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng
. Gửi cho các cháu, tỏ lòng nhớ nhung”
Đó là tết Trung thu năm nào?

a. 1950
b. 1951
c. 1952
d. 1949

Cấu 620: “Chúng ta quyết đánh thắng trận này.Để đánh thắng trận này, các chiến sĩ ở mặt trận ấy phải kiên quyết, dũng cảm trắm phấn trăm. Thắng lợi ở mặt trận này là thắng lợi chung của các chiến sĨ toàn quốc”. Đoạn văn trên trích từ Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một chiến dịch quan trọng, đích thân Người cũng ra mặt trận. Đó là chiến dịch:

a. Việt Bắc
b. Cao – Bắc – Lạng
c. Trấn Hưng Đạo (Đ)

Cấu 621. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dấn và phong kiến… Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nớ phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cấn, kiệm, liêm, chính”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?

a. Đường Cách mệnh
b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (Đ)
c. Bài nói nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm
d. Phát động chống nạn thất học

Cấu 622. Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh 3nới: “mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm 8 chữ là: ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”. Buổi ra mắt đó vào lúc nào?

a. 3-3-1950
b. 3-3-1951 (Đ)
c. 3-3-1955
d. 3-3-1960

Cấu 623. Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cấn kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”. Hồ Chí Minh nói điều trên vào thời gian nào?

Bài hay:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ

a. 1927
b. 1930
c. 1941
d. 1952 (Đ)

Cấu 624. Tại Đại hội anh hùng, chiến sĨ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lấn thứ nhất, Hồ Chí Minh nói: ”Người người thi đua. Ngành ngành thi đua. Ta nhất định thắng. Địch nhất định thua”. Đại hội đó được tổ chức thời gian nào?

a. 5/1951
b. 5/1952 (Đ)
c. 5/1953
d. 5/1954 .

Cấu 625. “Toàn thể chiến sĨ thi đua giết giặc. Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Độc lập thống nhất, nhất định thành công”. Bài thơ này được Hồ Chí Minh viết vào năm nào?

a. 1941
b. 1945
c. 1953 (Đ)
d. 1957

Cấu 626. Ngày 25/1/1953, tại Hội nghị TW Đảng, Hồ Chí Minh đã gưi Bắn dự thảo Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất. Đó là Hội nghị TW Đảng lấn thứ mấy của khóa H:

a. Hội nghị TW 3
b. Hội nghị TW4
c. Hội nghị TW5
d. Cả ba đều không đúng

Cấu 627: Hồ Chí Minh khẳng định:
“Nay tuy chấu chấu đấu voi,
Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra”
Điều khẳng định trên xuất hiện ở thời gian nào trong quá trình kháng chiến chống Pháp:

a. 4/1953
b. 2/1951 (Đ)
c.1/1954

Cấu 628: Khi trao nhiệm vụ cho một vị tướng, ngày 1 tháng 1 năm 1954, Hồ Chí Minh nói: “Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh” Vị tướng được trao nhiệm vụ đó là;

a. Nguyễn Chí Thanh
b. Trấn Văn Quang
c. Võ Nguyên Giáp (Đ)
d. Nguyễn Sơn

Cấu 629: Tại cuộc hợp Bộ chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa, bàn về kế hoạch tác chiến Đông – Xuân. Sau khi nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình địch, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh… Không sợ! Ta buộc chúng phải phấn tân binh lực thì sức mạnh đó không còn” – bàn tay Người mớ ra, mỗi ngón tay chi về một hướng.Cuộc hợp này diễn ra vào thời gian nào?

a. Tháng 8/1953
b. Tháng 9/1953
c. Tháng 12/1953
d. Tháng 11/1953

Cấu 630: Kết thúc Hội nghị Bộ Chính trị quyết định mớ chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chi thị cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp:
”Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn dấn, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Hội nghị Bộ chính trị được mở ra thời gian nào:

a. 1/12/1953
b. 6/12/1953 (Đ)
c.19/12/1953
d. 22/12/1953

Cấu 631. Hồ Chí Minh nói: “Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Trận đánh đó là chiến dịch nào?

a. Biên Giới
b. Tây Bắc,
c. Thượng Lăo,
d. Điện Biên Phủ (Đ)

Cấu 632. “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập, thống nhất, dấn chủ, hoà bình”. Đoạn trích trong thư khen ngợi của Hồ Chí Minh gửi cho bộ đội, và đồng bào Tây Bắc sau chiến thắng gi?

a. Chiến thắng Biên Giới
b. Chiến thắng Hòa Bình
c. Chiến thắng Tây Bắc (Đ)
d. Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cấu 633. Tại Việt Bắc, Hồ Chí Minh gặp gỡ nhà báo kiêm đạo diễn điện ảnh Liên Xô Rôman Cácmen vào thời gian nào?

a. Tháng 7/1945
b. Tháng 7/1947
c. Tháng 7/1949
d. Tháng 7/1954 (Đ)

Cấu 634. Hồ Chí Minh đến thắm đến Hùng lấn đầu tiên, vào thời gian nào?

Bài hay:  Câu hỏi trắc nghiệm môn TT HCM có đáp án phần 7 từ câu 301 - 350

a. Tháng 9/1945
b. Tháng 9/1950
c. Tháng 9/1954 (Đ)
d. Tháng 10/1954

Cấu 635. Bác Hồ nói: “Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác chấu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác Hồ nói câu nói trên ở đâu?

a. Tấn Trào
b. Hà Nội
c. Cổ Loa
d. Đền Hùng (Đ)

Cấu 636. Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Hồ Chí Minh chi đạo, tổ chức thành công vào thời gian nào?

a. Tháng 9 năm 1953
b. Tháng 9 năm 1954
c. Tháng 9 năm 1955
d. Tháng 9 năm 1956

Cấu 637. Hồ Chí Minh về thắm quê hương lấn thứ nhất vào thời gian nào?

a. 14-5-1957
b. 14-6-1957 (Đ)
c. 20-6-1957
d. 20-6-1961

Cấu 638. Hồ Chí Minh đọc mấy câu thơ sau tại đấu “Chúng ta đoàn kết một nhà, Ấy là nghĩa trọng, ấy là tình sâu …”?

a. Cao Bằng
b. Hà Nội
c. Nghệ An (Đ)
d. Thái Nguyên

Cấu 639. Hồ Chí Minh tới thắm và nói chuyện với các đại biểu quân đội của Quân khu IV đóng trụ sở tại Vinh vào thời gian nào?

a. 15-6-1956
b. 15-6-1957 (Đ)
c. 15-6-1958
d. 15-6-1961

Cấu 640. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Hiến pháp mới của nước Việt Nam do kỳ hợp thứ 11 của Quốc hội khóa H thông qua, vào ngày nào?

a. Ngày 18-12-1959
b. Ngày 31-12-1959
c. Ngày 1-1-1960
d. Ngày 6-1-1960

Cấu 641. Hồ Chí Minh về thắm quê hương lấn thứ hai vào thời gian nào?

a. Ngày 8-12-1960
b. Ngày 8-12-1961 (Đ)
c. Ngày 8-12-1962
d. Ngày 8-12-1963

Cấu 642. Hồ Chí Minh đến thắm trường Sư phạm miền núi tinh Nghệ An khi nào?

a. Ngày 9-12-1960
b. Ngày 9-12-1961 (Đ)
c. Ngày 9-12-1964
d. Ngày 9-12-1966

Cấu 643. HCũng như ngọc căng mài căng sáng, văng căng luyện căng trong”. Câu nói trên ở tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Đường cách mệnh
b. Đạo đức cách mạng (Đ)
c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhấn.
d. Liên xô vĩ đại.

Cấu 644. Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Hồ Chí Minh có bút danh là gi?

a. Hồ Chí Minh
b. Trấn Lực
c. T.L (Đ)
d. X.Y.Z

Cấu 645. Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” nhân kỷ niệm lấn thữ bao nhiêu ngày thành lập Đảng ta?

a. 19 năm
b. 29 năm
c. 39 năm (Đ)
d. 49 năm

Cấu 646. Nhấn dấn ta thường nói: Đảng viên đi trước, lăng nước theo sau” câu nói đó của Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người?

a. Đạo đức cách mạng
b. Đường cách mệnh
c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
d. Sửa đổi lối làm việc. (Đ)

Cấu 647. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh được in lấn đấu trên tạp chí nào?

a. Tạp chí Quân đội nhân dấn
b. Tạp chí Học tập
c. Tạp chí Những vấn đề hoà bình và chủ nghĩa xã hội.
d. Tạp chí Xây dựng Đảng

Cấu 648. Hồ Chí Minh viết bài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” được đắng ớ tạp chí nào?

a. Tạp chí Học tập (Đ)
b. Tạp chí Quân đội nhân dấn
c. Tạp chí Cộng sản
d. Tạp chí Những vấn đề hoà bình và chủ nghĩa xã hội

Cấu 649. Tác phấm”Liên xô vĩ đại” của Hồ Chí Minh công bố vào thời gian nào?

a. Tháng 10 năm 1956
b. Tháng 10 năm 1957 do Tháng 10 năm 1959
c. Tháng 10 năm 1958

Cấu 650. Tác phẩm “Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phỏng các dấn tộc Phương Đông” của Hồ Chí Minh được viết bằng tiếng nước nào?

a. Tiếng Việt
b. Tiếng Nga
c. Tiếng Pháp
d. Tiếng Trung

Đánh giá