Giá trị hiện thực là gì?

Trong khi làm làm văn chúng ta thường gặp các câu hỏi yêu cầu chứng minh, phân tích “giá trị hiện thực” của một tác phẩm văn học. Nhưng giá trị hiện thực là gì? thì các thầy cô hầu như không nói cho chúng ta, làm cho chúng ta lúng túng không biết phải viết, phân tích hay chứng minh cái gì…

Vậy giá trị hiện thực là gì? Giá trị hiện thực là những gì diễn ra trong cuộc sống được tác giả đưa vào tác phẩm tạo nên một ý nghĩa mà chúng ta nhận thức được nhờ các chi tiết, các yếu tố, các hình tượng nghệ thuật chứa trong tác phẩm.

Tham khao: Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo // Phân tích Giá trị hiện thực trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ // Trình bày giá trị hiện thực của Vào phủ chúa Trịnh

Ví dụ đơn giản, trong tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ thì giá trị hiện thực của tác phẩm là phơi bày thực trạng xã hội phong kiến với chế độ trọng nam khinh nữ bằng cách đi sâu vào bi kịch của một gia đình.

Giá trị hiện thực là gì

Đánh giá

Bài hay:  Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo