Lịch sử là gì?

Xã hội loài người có lịch sử hình thành và phát triển. Vậy Lịch sử là gì? Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ; Lịch sử còn là một khoa học, có nhiệm vụ tìm hiểu và khôi phục lại quá khứ của con người và xã hội loài người.

Tóm tại: Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người mà chúng ta học là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay. Lịch sử còn có nghĩa là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

lich su la gi
Lịch sử

Mục đích học tập lịch sử là gì?

  • Trước hết, học lịch sử để biết được gốc tích, cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước, dân tộc mình.
  • Từ hiểu biết ấy, chúng ta phải trân trọng và tự hào trước cuộc sống đấu tranh và lao động sáng tạo của dân tộc mình và của cả loài người trong quá khứ xây dựng nên xã hội văn minh như ngày nay.
  • Để hiểu được những gì chúng ta đang thừa hưởng của ông cha trong quá khứ và biết mình phải làm gì cho tương lai.

Đánh giá

Bài hay:  Bài 13 Tình hình việt nam sau hiệp định giơ - ne - vơ và nhiệm vụ cách mạng trong thời kì mới 1954 – 1975 - Ôn thi đại học lịch sử