Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị ở nhà

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng.
a) Tìm hiểu đề và tìm ý

 • Xác định đối tượng biểu cảm:
  • Cảnh thiên nhiên trong bài thơ;
  • Tình cảm của tác giả.
 • Định hướng tình cảm cho bài làm:
  • Chi tiết nào của bài thơ làm em thích thú? Vì sao?
  • Qua bài thơ, em hiểu được gì về tác giả Hồ Chí Minh?

b) Lập dàn bài

Lập dàn ý cho từng phần theo bố cục ba phần:

 • Mở bài: Giới thiệu khái quát về bài thơ và tác giả bài thơ; nêu cảm nghĩ chung của mình về bài thơ.
 • Thân bài:
  • Ấn tượng đầu tiên khi đọc bài thơ;
  • Tưởng tượng ra khung cảnh thiên nhiên, nhân vật trữ tình và nêu cảm nghĩ của mình về những gì vừa tưởng tượng;
  • Cảm nhận, đánh giá về những chi tiết mà mình thấy thích thú, theo trình tự trước sau;
  • Cảm nghĩ về tác giả của bài thơ.
 • Kết bài: Nhấn mạnh tình cảm của mình đối với bài thơ.

2. Thực hành trên lớp

a) Chia tổ để tập nói theo dàn bài đã chuẩn bị;

b) Nghe và tự nhận xét lẫn nhau, tự sửa chữa bài nói của mình;

c) Nghe các bài nói tiêu biểu của cả lớp, ghi chép những nhận xét, sửa chữa của thầy, cô giáo; tự hoàn thiện bài của mình.

Bài hay:  Hướng dẫn cách lập dàn ý bài văn nghị luận

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Lập dàn ý cho bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học.

 • Yêu cầu
  • Thể loại: Văn biểu cảm
  • Nội dung:
   • Trình bày những cảm xúc, suy ngẫm của mình về nội dung và hình thức của tác phẩm.
   • Trong phần Mở bài, cần giới thiệu tác phẩm và hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm.
   • Phần Thân bài nêu cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi lên.
   • Phần Kết bài nêu ấn tượng chung về tác phẩm.

Đánh giá