Phân tích sự khác nhau giữa hai loại hình văn hóa gốc và lý giải nguyên nhân

Các đặc trưng vừa phân tích của hai loại văn hóa trọng tĩnh gốc nông nghiệp và văn hóa trọng động gốc du mục có thể tóm gọn như sau:

Kết quả hình ảnh cho loại hình văn hóa nông nghiệp

Sự phân biệt hai loại hình chỉ mang tính tương đối căn cứ vào yếu tố trội.

TIÊU CHÍ VH TRỌNG TĨNH

(gốc nông nghiệp)

VH TRỌNG ĐỘNG

(gốc gu mục)

Đặc trưng gốc Địa hình Đồng bằng (ẩm, thấp) Đồng cỏ (khô, cao)
Nghề chính Trồng trọt Chăn nuôi
Cách sống Định cư Du cư
Ứng xử với môi trường tự nhiên Tôn trọng, sống hòa hợp với thiên nhiên Coi thường, tham vọng chế ngự thiên nhiên
Lối nhận thức tư duy Thiên về tổng hợp và biện chứng (trọng quan hệ); chủ quan, cảm tính và kinh nghiệm Thiên về phân tích và siêu hình (trọng yếu tố); khách quan, lý tính và thực nghiệm
Tổ chức cộng đồng Nguyên tắc tổ chức CĐ Trọng tình, trọng đức, trọng văn, trọng nữ Trọng sức mạnh, trọng tài, trọng võ, trọng nam
Cách thức tổ chức CĐ Linh hoạt và dân chủ, trọng cộng đồng Nguyên tắc và quân chủ, trọng cá nhân
Ứng xử với môi trường xã hội Dung hợp trong tiếp nhận; mềm dẻo, hiếu hòa trong đối phó Độc tôn trong tiếp nhận; cứng rắn, hiếu thắng trong đối phó
Tiêu chí Văn hóa gốc phương Đông Văn hóa gốc phương Tây
Cơ sở hình thành Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều,sông ngòi chằng chịt , đồng bằng phì nhiêu màu mỡ nông nghiệp trồng trọt phát triển.

=> Văn hóa nông nghiệp trồng trọt

Khí hậu lạnh khô, địa hình chủ yếu là thảo nguyên thích hợp cho chăn nuôi phát triển.

=> Văn hóa chăn nuôi du mục.

Đặc điểm -Sống định cư, không thích di chuyển

=> Trọng tĩnh

– Tôn thờ sùng bái tự nhiên mong muốn hòa hợp với thiên nhiên.

– Cuộc sống định cư tạo nên tính cộng đồng cao.

=>Hình thành lối sống trọng tình,trọng văn trọng phụ nữ.

-Phương thức sản xuất phụ thuộc vào nhiều yếu tố tự nhiên nên hình thành kiểu tư duy tổng hợp biện chứng.

-Do tư duy tổng hợp biện chứng nên hình thành thái độ ứng xử linh hoạt mềm dẻo

-Sống du cư .nên có thói quen thích di chuyển =>trọng động.

– Tham vọng chinh phục, chế ngự tự nhiên.

– Yếu tố cá nhân được coi trọng .

=> Hình thành lối sống thích ganh đua, cạnh tranh,ứng xử độc đoán trong giao tiếp.

– Chăng nuôi du mục hình thành kiểu tư duy phân tích chú trọng vào từng yếu tố.

– Do kiểu tư duy này nên hình thành lối sống trọng lý, ứng xử theo nguyên tắc.

=> Thói quen tôn trọng pháp luật vì vậy mà hình thành rất sớm ở phương tây.