Ý nghĩa đẹp đẽ trong cuộc sống con người qua hai câu ca dao

Đọc hai câu ca dao :

Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng ấy nhiêu.

Rủ nhau đi cấy đi cày
Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.

Em hiểu đựoc điều gì có ý nghĩa đẹp đẽ trong cuộc sống của con người?

Gợi ý

Hai câu ca dao đã ghúp ta hiểu được ý nghĩa đẹp đẽ của lao động trong cuộc sống của con người. Câu ca dao thứ nhất khuyên người nông dân hãy chăm chỉ cày cấy, trồng trọt, đừng bỏ ruộng hoang. Bởi vì, mỗi tấc đất có giá trị như tấc vàng (“Bao nhiêu tấc đất,tấc vàng bấy nhiêu”). Câu ca dao thứ hai cũng là lời nhắn gửi người nông dân hãy cần cù lao động. Bởi vì, công việc đi cấy đi cày hôm nay tuy vất vả, khó nhọc nhưng sẽ đem lại cuộc sống no đủ, sung túc cho ngày mai (“Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu”).

Ý nghĩa đẹp đẽ trong cuộc sống con người qua hai câu ca dao
3 (60%) 1 vote