1. An sinh xã hội
 2. Bảo hiểm doanh nghiệp
 3. Bảo hiểm thương mại
 4. Bảo hiểm xã hội
 5. Chiến lược kinh doanh
 6. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
 7. Chiến lược phát triển Kinh tế – Xã hội
 8. Chuyên đề tự chọn – Kế toán
 9. Chính sách kinh tế
 10. Chính sách kinh tế đối ngoại
 11. Chương trình và dự án phát triển
 12. Công pháp quốc tế
 13. Công tác quốc phòng – An ninh
 14. Cơ sở lập trình
 15. Cơ sở văn hóa Việt Nam
 16. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 17. Du Lịch Sinh Thái
 18. Dân số phát triển
 19. Dự Báo Phát Triển Kinh Tế Xã Hội
 20. Điều tra xã hội học
 21. Đàm phán và ký kết hợp đồng KT-KDQT
 22. Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam
 23. Đường Lối Quân Sự Của ĐCSVN
 24. Đại cương văn hóa VN
 25. Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty
 26. Đấu thầu
 27. Đấu thầu quốc tế
 28. Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ (CN)
 29. Địa lý du lịch
 30. Địa lý kinh tế
 31. Định giá bất động sản
 32. Định giá doanh nghiệp
 33. Định Giá Tài Nguyên Và Môi Trường
 34. Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật
 35. Giao dịch đàm phán kinh doanh
 36. Giải Tích 1
 37. Giải Tích 2
 38. Hành Vi Người Tiêu Dùng
 39. Hành Vi Tổ Chức
 40. Hạch Toán Kế Toán Trong DN Du Lịch
 41. Hạch Toán Môi Trường (CN)
 42. Hậu Cần Doanh Nghiệp
 43. Hệ thống thông tin kế toán
 44. Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
 45. Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS)
 46. Hệ thống tài khoản quốc gia
 47. Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
 48. Kho Ngoại Quan
 49. Khoa học quản lý
 50. Khởi sự kinh doanh
 51. Kinh doanh bất động sản
 52. Kinh doanh kho và bao bì
 53. Kinh doanh kho vận tải ngoại thương
 54. Kinh doanh quốc tế (2tc)
 55. Kinh doanh quốc tế (CN)
 56. Kinh doanh thương mại
 57. Kinh tế biển
 58. Kinh tế bảo hiểm
 59. Kinh tế các nước ASEAN
 60. Kinh tế công cộng
 61. Kinh tế du lịch
 62. Kinh tế hải quan
 63. Kinh tế học so sánh
 64. Kinh tế kế hoạch hóa vùng
 65. Kinh tế lượng
 66. Kinh Tế Nguồn Nhân Lực
 67. Kinh Tế Nông Nghiệp
 68. Kinh tế phát triển
 69. Kinh tế phát triển 2
 70. Kinh tế quốc tế
 71. Kinh tế quốc tế (CN)
 72. Kinh tế thương mại
 73. Kinh tế thương mại dịch vụ
 74. Kinh tế tài nguyên
 75. Kinh tế Vi mô 1
 76. Kinh tế Vi mô 2
 77. Kinh tế việt nam.
 78. Kinh tế và chính sách phát triển vùng
 79. Kinh tế và quản lý công nghiệp
 80. Kinh tế và quản lý môi trường
 81. Kinh tế vĩ mô I
 82. Kinh tế vĩ mô II
 83. Kinh tế đô thị (CN)
 84. Kinh tế đô thị (ngoài ngành)
 85. Kinh tế đầu tư (ngoài ngành)
 86. Kinh tế đầu tư 1
 87. Kinh tế đầu tư 2
 88. Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành
 89. Kiểm Soát
 90. Kiểm Soát Quản Lý
 91. Kiểm Toán Căn Bản
 92. Kiểm Toán Hoạt Động (CN)
 93. Kiểm Toán Tài Chính (CN)
 94. Kế Hoạch Hóa Phát Triển
 95. Kế Toán Bảo Hiểm
 96. Kế Toán Công
 97. Kế Toán Công Ty
 98. Kế Toán Dự Án
 99. Kế Toán Máy
 100. Kế toán ngân hàng
 101. Kế Toán Quản Trị (Ngoài Ngành
 102. Kế Toán Quản Trị 1
 103. Kế toán quản trị 2
 104. Kế toán quốc tế
 105. Kế Toán Thuế
 106. Kế toán tài chính 1
 107. Kế toán tài chính 2
 108. Kế Toán Tài Chính 3
 109. Kỹ năng quản trị
 110. Kỹ thuật soạn thảo văn bản
 111. Luật hàng hải quốc tế
 112. Luật lao động
 113. Luật thương mại
 114. Luật đầu tư
 115. Lý thuyết mô hình toán
 116. Lý thuyết trò chơi (CN)
 117. Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
 118. Lý thuyết tài chính tiền tệ 2
 119. Lý thuyết xác suất
 120. Lý thuyết xác suất và thống kê toán
 121. Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2
 122. Lập trình nâng cao (CN)
 123. Lập và phân tích dự án đô thị (CN)
 124. Lập và quản lý dự án đầu tư
 125. Lịch sử học thuyết kinh tế
 126. Lịch sử kinh tế
 127. Marketing chiến lược
 128. Marketing căn bản
 129. Marketing du lịch
 130. Marketing dịch vụ
 131. Marketing khách hàng tổ chức
 132. Marketing ngân hàng
 133. Marketing nông nghiệp
 134. Marketing quốc tế
 135. Marketing thương mại
 136. Marketing thương mại quốc tế
 137. Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính
 138. Mô hình toán kinh tế
 139. Mô hình toán ứng dụng
 140. Môi trường và con người
 141. Mạng và truyền thông (CN)
 142. Nghiên cứu marketing
 143. Nghiệp vụ hải quan
 144. Nghiệp vụ kinh doanh XNK
 145. Nghiệp vụ ngoại thương
 146. Nghiệp vụ ngân hàng trung ương
 147. Nguyên lý bảo hiểm
 148. Nguyên lý giá cả thị trường (CN)
 149. Nguyên lý kế toán
 150. Nguyên lý thống kê
 151. Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá
 152. Ngân hàng phát triển
 153. Ngân hàng thương mại
 154. Ngân hàng thương mại 2
 155. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Le Nin
 156. Pháp luật hải quan
 157. Pháp luật kinh doanh
 158. Pháp luật kinh doanh quốc tế
 159. Pháp luật kinh tế
 1. Pháp luật trong kinh doanh du lịch
 2. Pháp luật đại cương
 3. Pháp luật đầu tư
 4. Phát triển hệ thống thông tin quản lý
 5. Phát triển nguồn nhân lực
 6. Phát triển thị trường lao động
 7. Phân tích báo cáo tài chính
 8. Phân tích kinh doanh
 9. Phân tích lao động xã hội
 10. Phân tích lợi ích chi phí
 11. Phân tích thống kê nhiều chiều
 12. Phân tích tài chính (CN)
 13. Phân tích đầu tư
 14. Phân tích đầu tư chứng khoán
 15. Phương pháp NC trong lĩnh vực KT-XH
 16. Phương pháp nghiên cứu khoa học
 17. Phương pháp nghiên cứu kinh doanh
 18. Quan hệ lao động
 19. Quy hoạch phát triển
 20. Quy hoạch và chính sách du lịch
 21. Quy hoạch đô thị (CN)
 22. Quân sự chung
 23. Quản lý bảo hiểm xã hội
 24. Quản lý bất động sản (CN)
 25. Quản lý chức năng hoạt động của tổ chức
 26. Quản lý công nghệ
 27. Quản lý dự án
 28. Quản lý dự án
 29. Quản lý học
 30. Quản lý học 2
 31. Quản lý nguồn nhân lực công
 32. Quản lý nhà nước về kinh tế
 33. Quản lý phát triển
 34. Quản lý phát triển kinh tế
 35. Quản lý sự thay đổi
 36. Quản lý tài nguyên và môi trường (CN)
 37. Quản lý tổ chức (CN)
 38. Quản lý đô thị (CN)
 39. Quản lý đổi mới công nghệ
 40. Quản trị bán hàng
 41. Quản trị bán lẻ
 42. Quản trị chi phí kinh doanh
 43. Quản trị chiến lược
 44. Quản trị chuỗi cung ứng
 45. Quản trị chất lượng
 46. Quản trị chất lượng dịch vụ
 47. Quản trị CN TM doanh nghiệp công nghiệp
 48. Quản trị công nghiệp
 49. Quản trị công ty
 50. Quản trị doanh nghiệp
 51. Quản trị doanh nghiệp thương mại (CN)
 52. Quản trị dự án và doanh nghiệp vốn FDI
 53. Quản trị dự án xây dựng
 54. Quản trị giá trong doanh nghiệp
 55. Quản trị hậu cần
 56. Quản trị học
 57. Quản trị kinh doanh 1
 58. Quản trị kinh doanh 2
 59. Quản trị kinh doanh bảo hiểm (CN)
 60. Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành
 61. Quản trị kinh doanh Logistics
 62. Quản trị kinh doanh nông nghiệp
 63. Quản trị kinh doanh thương mại
 64. Quản trị kinh doanh TMQT 2
 65. Quản trị kênh phân phối
 66. Quản trị kênh phân phối
 67. Quản trị marketing
 68. Quản trị nhân lực
 69. Quản trị nhân lực (CN)
 70. Quản trị nhóm
 71. Quản trị rủi ro
 72. Quản trị sản xuất tác nghiệp
 73. Quản trị truyền thông marketing
 74. Quản trị tài chính
 75. Quản trị tài chính quốc tế
 76. Quản trị tác nghiệp 1
 77. Quản trị văn phòng
 78. Quản trị xây dựng
 79. Quản trị điều hành dự án
 80. Thanh toán quốc tế
 81. Thanh tra hải quan
 82. Thuế
 83. Thuế quốc tế
 84. Thuế và phí tài nguyên
 85. Thương mại doanh nghiệp
 86. Thương mại quốc tế (CN)
 87. Thương mại quốc tế (ngoài ngành)
 88. Thương mại điện tử
 89. Thẩm định dự án đầu tư
 90. Thẩm định tài chính dự án đầu tư
 91. Thể chế kinh tế và phát triển
 92. Thị trường bất động sản
 93. Thị trường chứng khoán
 94. Thống kê bảo hiểm
 95. Thống kê chất lượng
 96. Thống kê chất lượng
 97. Thống kê doanh nghiệp
 98. Thống kê kinh doanh
 99. Thống kê kinh tế
 100. Thống kê môi trường
 101. Thống kê toán
 102. Thống kê xã hội
 103. Thống kê đầu tư xây dựng
 104. Thực hành nghiệp vụ kinh doanh khách sạn
 105. Tin học đại cương
 106. Tin học ứng dụng
 107. Tiếng anh chuyên ngành KT và KDQT
 108. Tiếng anh ngành kế toán
 109. Tiếng Anh ngành TC-NH
 110. Toán cao cấp 1
 111. Toán cao cấp 2
 112. Toán rời rạc
 113. Toán tài chính
 114. Tri thức kinh doanh
 115. Tuyển dụng nhân lực
 116. Tài chính cho nhà quản trị
 117. Tài chính công
 118. Tài chính doanh nghiệp
 119. Tài chính doanh nghiệp (CN)
 120. Tài chính quốc tế
 121. Tài chính tiền tệ (CN)
 122. Tài chính tiền tệ (ngoài ngành)
 123. Tái bảo hiểm (CN)
 124. Tái lập doanh nghiệp
 125. Tâm lý – xã hội học lao động
 126. Tâm lý quản lý
 127. Tâm lý và giao tiếp trong du lịch
 128. Tín dụng và thanh toán quốc tế
 129. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 130. Tối ưu hóa
 131. Văn bản trong quản lý
 132. Văn hóa đạo đức kinh doanh
 133. Xã hội học
 134. Thi công chức

============

 1. Công nghệ môi trường (CN)
 2. Chiến lược kinh doanh toàn cầu và quản trị toàn cầu

Lịch sử lớp 6

Lịch sử lớp 7

Lịch sử lớp 8

Lịch sử lớp 9

Lịch sử lớp 10

Lịch sử lớp 11

Lịch sử lớp 12